ПИТАННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ» НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ) БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА

   ПИТАННЯ ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ» НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ) БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

EducationUA 2019 - матеріальна підтримка студентів українських ВУЗів

З 22 квітня 2019 року стартувала нова соціальна програма в сфері освіти - EducationUA, головною метою якої є матеріальна підтримка талановитих студентів.

За умовами програми буде проведено конкурс та обрано двох переможців, які отримають гранти в розмірі 10 000 грн на кожного. Призові кошти будуть направлені на оплату за навчання в їх українських ВУЗах. Для участі у конкурсі студентам потрібно підготувати невелику аналітичну роботу на одну із запропонованих нами тем. Участь у конкурсі абсолютно безкоштовна. Конкурс триватиме по 31 липня 2019 року включно.

До участі в конкурсі допускаються студенти будь-яких українських вузів, обов'язково громадяни України, які навчаються на 2-5 курсах денної і заочної форми навчання, контрактники і бюджетники.

За допомогою журі будуть визначені переможці в кожній окремій темі. Переможці, що посядуть перші місця отримають Грант на оплату за навчання в українських ВУЗах. Студенти, які посядуть 2 та 3 місця, отримають заохочувальні призи.

Перелік тем, додаткова інформація про програму, а також послідовний порядок дій можна отримати на офіційному сайті кожного з грантодавців, компанії Ladyspace та SMMdriver:

https://ladyspace.com.ua/educationua 

https://smmdriver.com/educationua 

На офіційних сайтах також знаходиться форма зворотного зв'язку, за допомогою якої можна задати питання, подати заявку на участь в конкурсі та відправити посилання на готову роботу.

 

Бажаємо успіхів майбутнім учасникам конкурсу!

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ) ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ 6.030102 «ПСИХОЛОГІЯ» ТА 6.030103 «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

РОЗКЛАД ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР" ЗА НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ 6.030102 "ПСИХОЛОГІЯ" ТА 6.030103 "ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ" ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

РОЗКЛАД ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР" ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.030102 "ПСИХОЛОГІЯ" ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

 

До уваги викладачів та здобувачів вищої освіти!

Відповідно до встановлених вченою радою університету змін до графіку навчального процесу ректорат повідомляє наступне:

  1. Теоретичне навчання для студентів Інституту мистецтв та художньо-педагогічного факультету розпочинається з 9.02.2019 року.
  2. Для здобувачів вищої освіти інших факультетів канікули встановлені до 15.02.2019р.
  3. Освітній процес в період з 16.02.2019р. по 02.03.2019р. організовується у формі індивідуальної та самостійної роботи, виконання розрахункових, курсових, дипломних робіт, підготовки рефератів, проектів, презентацій, консультування по науково-дослідній роботі, проходження навчальних та виробничих практик.
  4. З навчально-методичним забезпеченням, рекомендованою літературою, тематикою самостійної роботи, групових та індивідуальних завдань для кожного здобувача вищої освіти, формами моніторингу самостійної роботи, критеріями оцінювання її результатів та системою зворотнього зв’язку студентів та викладачів можна ознайомитися на сайті університету.
  5. Аудиторне навчання в повному обсязі розпочинається з 4.03.2019 року. 

 

К
у
р
с

Спеціальність

Навчальна дисципліна

Викладач

Завдання для самостійної роботи

Робочі навчальні програми

1

1

Психологія

Загальна психологія

доц. Ставицька О.Г.

 

2

1

Психологія

Практикум із загальної психології

ст.викл. Савуляк В.О.

 

3

1

Психологія

Активне соціально-псизхологічне навчання

доц.Дружиніна І.А.

 

 

4

1

Психологія

Математичні методи у психології

доц. Рудюк О.В.

 

5

1

Психологія (скорочений термін навчання)

Математичні методи у психології

доц. Рудюк О.В.

 

6

1

Психологія (скорочений термін навчання)

Психофізіологія

доц. Романюк В.Л.

 

 

7

1

Психологія (скорочений термін навчання)

Загальна психологія та практикум із загальної
психології

доц.Дружиніна І.А.

 

 

8

1

Практична психологія

Загальна психологія

проф. Камінська О.В.

 

9

1

Практична психологія

Практикум із загальної психології

доц. Хупавцева Н.О.

 

10

1

Практична психологія

Математичні методи у психології

доц. Рудюк О.В.

 

11

1

Фізкультура та спорт

Психологія спорту та здорового способу життя

проф. Івашкевич Е.З.

 

 

12

1

Корекційна освіта

Психологія

доц. Ногачевська І.О.

 

13

1

Початкова освіта

Загальна психологія

проф. Павелків Р.В., проф. Камінська О.В.

 

14

1

Середня освіта. Українська мова та література

Загальна психологія

доц. Ногачевська І.О.

 

15

1

Філологія. Українська мова та література

Загальна психологія

доц. Ногачевська І.О.

 

16

1

Середня освіта. Іноземна мова та література

Загальна психологія

проф. Ніколайчук Г.І.

 

17

1

Філологія. Іноземна мова та література

Загальна психологія

проф. Ніколайчук Г.І.

 

18

1

Політологія. Соціологія

Загальна психологія

доц. Ногачевська І.О.

 

19

2

Фізична реабілітація

Загальна психологія

доц. Дружиніна І.А.

 

20

2

Географія

Загальна психологія

доц. Павелків В.Р.

 

 

21

2

Психологія

Загальна психологія

доц. Ставицька О.Г.

 

22

2

Психологія

Практикум із загальної психології

доц. Дружиніна І.А., ст.викл. Савуляк В.О.

 

23

2

Психологія

Психодіагностика

доц. Демчук О.О.

 

24

2

Психологія

Експериментальна
психологія

доц. Бучко В.Б.

 

25

2

Практична психологія

Експериментальна
психологія

доц. Рудюк О.В.

 

26

2

Практична психологія

Порівняльна психологія

доц. Артемова О.І.

 

27

3

Практична психологія

Основи патопсихології

доц. Романюк В.Л.

 

 

28

3

Практична психологія

Основи дефектології

ст.викл. Кириченко Н.А.

 

 

29

3

Практична психологія

Методика застосування компної техніки у роботі психолога

доц.Борейчук І.О.

 

 

30

3

Психологія

Клінічна психологія

доц. Романюк В.Л.

 

 

31

3

Психологія

Психоконсультування

доц. Главінська О.Д.

 

 

32

3

Психологія

Курсова робота з психодіагностики

кафедра загальної психології та психодіагностики

 

33

3

Дошкільна освіта

Етнопсихологія

доц. Бучко В.Б.

 

34

4

Психологія, Практична психологія

Виробнича практика

доц. Артемова О.І., факультетський керівник

35

5

Психологія

Теоретико-методологічні проблеми психології

доц. Павелків В.Р.