11 грудня 2018 року  згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018р. №2398-л на психолого-природничому факультеті розпочала свою роботу експертна комісія у складі голови експертної комісії Гошовського Ярослава Олександровича, доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри педагогічної та вікової психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та експерта Співак Любові Миколаївни, доктора психологічних наук, доцента, професора кафедри теоретичної та консультативної психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Комісія проводить експертне оцінювання відповідності державним вимогам освітньої діяльності РДГУ  щодо акредитації освітньо-професійної програми «Психологія» зі спеціальності 053 «Психологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

 


Робочі програми 

за освітньо-професійною програмою "Психологія"

спеціальності 053 "Психологія" 

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

№ з п Найменування навчальної дисципліни РП
(формат PDF)
НМК
(формат PDF)
1  Організаційна психологія
2  Теоретико-методологічні проблеми психології  
3  Психологія інтернетзалежності
4  Психосоматика  
5  Арттерапія  
6  Сімейне консультування  
7  Підсумкова атестація   
8  Асистентська практика  
9  Переддипломна практика  

Тиждень психології


Відкриття Тижня психології

 

 


Цікавий досвід взаємодії отримали учасники перформансу "Потенціал чи потенція? 

(Ведуча Главінська Олена Дмитрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики РДГУ, бізнес-тренер та коуч-консультант)

 

 


Переглянути програму конференції >>>