шаблоны joomla образование

Професорсько-викладацький склад кафедри працює над науковою проблемою: «Психологічні умови становлення професійної ідентичності майбутнього психолога»

Науково-дослідна робота у межах робочого часу викладачів також здійснюється у рамках виконання індивідуальних наукових тем. У 2013 році на кафедрі захищено 2 кандидатських дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, 2 кандидатів наук отримали вчені звання доцента кафедри.

При кафедрі функціонує науковий семінар «Сучасні проблеми психологічної науки» (керівник проф. Воробйов А.М.).

У 2013/2014 н.р. на кафедрі започатковано роботу науково-практичного семінару для практичних психологів закладів освіти «Актуальні питання розвитку практичної психології на Рівненщині». 29 жовтня 2013 року було проведено перше його засідання. У роботі брали участь 55 психологів.

 

Науково-практичний семінар «Актуальні питання розвитку практичної психології на Рівненщині»  (29 жовтня 2013 року)

 

При кафедрі функціонує 3 лабораторії:

Лабораторія психофізіології та клінічної психології створена з метою залучення студентів та молодих науковців до розробки фундаментальних і прикладних проблем з дисциплін циклу природничо-наукової підготовки.


Лабораторія психодіагностики дає студентам можливість працювати з електронними варіантами новітніх навчальних посібників, опорних конспектів лекцій, наукових монографій, комп’ютерних навчальних та навчально-контролюючих програм з дисциплін психологічного циклу. На базі лабораторії створено «банк» електронного психодіагностичного інструментарію майбутнього психолога.

 

Психодіагностична лабораторія

 Лабораторія онтогенезу інтелектустворена з метою пошуку ефективних шляхів вивчення та розвитку інтелектуальних здібностей особистості

Керівництво науково-дослідницькою роботою студентів здійснюється у творчій групі при лабораторії психофізіології та клінічної психології (керівник доц. Романюк В.Л.), психологічному гуртку (науковий керівник ст. в. Савуляк В.О.), на заняттях Психологічного клубу (керівники доценти Дружиніна І.А., Главінська О.Д.).

 

Засідання Психологічного клубу

 

Виховна робота

Пріоритетними напрямками виховної роботи кафедри у 2014/2015 н.р. є :

-                         організація психологічної служби ВНЗ;

-                         стимулювання громадянської активності молоді, включення її в громадське життя факультету, вузу.

 

Творча робота студентів групи П-31 до 10-річчя психолого-природничого факультету (2013 р.)

«Послання миру» студентів групи П-11 у рамках проведення акції «Єдина країна»

(2014 рік)

статьи о собаках