шаблоны joomla образование

Кафедра працює в рамках Болонського процесу за КМСОНП (кредитно-модульна система організації навчального процесу). Адаптує систему фахової підготовки  до норм, стандартів і основних принципів Європейського простору вищої освіти.

       Викладачі залучаються до реалізації положень Болонської декларації на всіх рівнях:

   - здійснення освітньої діяльності;

   - підготовка фахівців, яка ґрунтується на 3 циклах;

   - запровадження системи кредитів

   - підвищення ефективності освітньої діяльності та формування випускниками своєї професійної кар’єри;

   - впровадження в навчальний процес розвивальних технологій професійної освіти та технологій саморегульованого навчання: семінари-дискусії, діалогічні методи, проблемне навчання, когнітивне консультування, методик проектів, організаційно-діяльнісні ігри, тренінг рефлексії, інтерактивні та імітаційні ігри, тренінги розвитку, розвивальна психодіагностика, тощо;

  - комп’ютеризація навчання;

   - удосконалення рейтингу системи оцінювання компетентності випускників.

             Кафедра працює над  впровадженням концепції інноваційної моделі навчання з метою проектування навчального середовища для особистісно-орієнтованого підходу до студента та сприяння організації його самостійної та індивідуальної навчальної діяльності (форми, методи, методики, технології навчання), які спрямовані на результати навчання, в центрі яких знаходиться студент.

статьи о собаках