шаблоны joomla образование

При кафедрі функціонує 3 лабораторії:

            Лабораторія психодіагностики. На базі психодіагностичної лабораторії створено комп'ютерний „банк” психодіагностичного інструментарію майбутнього психолога. У психодіагностичній лабораторії студенти мають можливість працювати з електронними варіантами новітніх навчальних посібників, словників, опорних конспектів лекцій, наукових монографій, комп’ютерних навчальних та навчально-контролюючих програм з дисциплін психологічного циклу.            

      Лабораторія психотренінгу створена з метою забезпечення належних умов для проведення психологічних тренінгів.

            Науково-дослідна експериментальна лабораторія психофізіології та клінічної психології створена з метою залучення викладачів, аспірантів, докторантів, студентів до розробки фундаментальних і прикладних проблем з психолого-природничих дисциплін.

статьи о собаках