шаблоны joomla образование

Згідно навчальних планів підготовки фахівців з психології за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» денної та заочної форм навчання кафедра забезпечує викладання наступних базових дисциплін:

-                        Загальна психологія;

-                        Психодіагностика;

-                        Вікова психодіагностика;

-                        Клінічна психодіагностика;

-                        Психодіагностика організації;

-                        Клінічна психологія;

-                        Патопсихологія;

-                        Психопатологія;

-                        Основи психогенетики;

-                        Психічна деривація;

-                        Психофармакологія;

-                        Психоконсультування;

-                        Психолого-педагогічне консультування;

-                        Кризове консультування особистості

-                        Активне соціально-психологічне навчання;

-                        Психолого-педагогічна експертиза;

-                        Психофізіологія

-                        Практикум із загальної психології;

-                        Математичні методи в психології;

-                        Математична статистика;

-                        Методи соціально-педагогічного дослідження

Навчальний процес організовується на основі активних методів навчання і сучасних інноваційних технологій.

статьи о собаках