ПИТАННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ» НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ) БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА

   ПИТАННЯ ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ» НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ) БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

До уваги викладачів та здобувачів вищої освіти!

Відповідно до встановлених вченою радою університету змін до графіку навчального процесу ректорат повідомляє наступне:

  1. Теоретичне навчання для студентів Інституту мистецтв та художньо-педагогічного факультету розпочинається з 9.02.2019 року.
  2. Для здобувачів вищої освіти інших факультетів канікули встановлені до 15.02.2019р.
  3. Освітній процес в період з 16.02.2019р. по 02.03.2019р. організовується у формі індивідуальної та самостійної роботи, виконання розрахункових, курсових, дипломних робіт, підготовки рефератів, проектів, презентацій, консультування по науково-дослідній роботі, проходження навчальних та виробничих практик.
  4. З навчально-методичним забезпеченням, рекомендованою літературою, тематикою самостійної роботи, групових та індивідуальних завдань для кожного здобувача вищої освіти, формами моніторингу самостійної роботи, критеріями оцінювання її результатів та системою зворотнього зв’язку студентів та викладачів можна ознайомитися на сайті університету.
  5. Аудиторне навчання в повному обсязі розпочинається з 4.03.2019 року. 

 

К
у
р
с

Спеціальність

Навчальна дисципліна

Викладач

Завдання для самостійної роботи

Робочі навчальні програми

1

1

Психологія

Загальна психологія

доц. Ставицька О.Г.

 

2

1

Психологія

Практикум із загальної психології

ст.викл. Савуляк В.О.

 

3

1

Психологія

Активне соціально-псизхологічне навчання

доц.Дружиніна І.А.

 

 

4

1

Психологія

Математичні методи у психології

доц. Рудюк О.В.

 

5

1

Психологія (скорочений термін навчання)

Математичні методи у психології

доц. Рудюк О.В.

 

6

1

Психологія (скорочений термін навчання)

Психофізіологія

доц. Романюк В.Л.

 

 

7

1

Психологія (скорочений термін навчання)

Загальна психологія та практикум із загальної
психології

доц.Дружиніна І.А.

 

 

8

1

Практична психологія

Загальна психологія

проф. Камінська О.В.

 

9

1

Практична психологія

Практикум із загальної психології

доц. Хупавцева Н.О.

 

10

1

Практична психологія

Математичні методи у психології

доц. Рудюк О.В.

 

11

1

Фізкультура та спорт

Психологія спорту та здорового способу життя

проф. Івашкевич Е.З.

 

 

12

1

Корекційна освіта

Психологія

доц. Ногачевська І.О.

 

13

1

Початкова освіта

Загальна психологія

проф. Павелків Р.В., проф. Камінська О.В.

 

14

1

Середня освіта. Українська мова та література

Загальна психологія

доц. Ногачевська І.О.

 

15

1

Філологія. Українська мова та література

Загальна психологія

доц. Ногачевська І.О.

 

16

1

Середня освіта. Іноземна мова та література

Загальна психологія

проф. Ніколайчук Г.І.

 

17

1

Філологія. Іноземна мова та література

Загальна психологія

проф. Ніколайчук Г.І.

 

18

1

Політологія. Соціологія

Загальна психологія

доц. Ногачевська І.О.

 

19

2

Фізична реабілітація

Загальна психологія

доц. Дружиніна І.А.

 

20

2

Географія

Загальна психологія

доц. Павелків В.Р.

 

 

21

2

Психологія

Загальна психологія

доц. Ставицька О.Г.

 

22

2

Психологія

Практикум із загальної психології

доц. Дружиніна І.А., ст.викл. Савуляк В.О.

 

23

2

Психологія

Психодіагностика

доц. Демчук О.О.

 

24

2

Психологія

Експериментальна
психологія

доц. Бучко В.Б.

 

25

2

Практична психологія

Експериментальна
психологія

доц. Рудюк О.В.

 

26

2

Практична психологія

Порівняльна психологія

доц. Артемова О.І.

 

27

3

Практична психологія

Основи патопсихології

доц. Романюк В.Л.

 

 

28

3

Практична психологія

Основи дефектології

ст.викл. Кириченко Н.А.

 

 

29

3

Практична психологія

Методика застосування компної техніки у роботі психолога

доц.Борейчук І.О.

 

 

30

3

Психологія

Клінічна психологія

доц. Романюк В.Л.

 

 

31

3

Психологія

Психоконсультування

доц. Главінська О.Д.

 

 

32

3

Психологія

Курсова робота з психодіагностики

кафедра загальної психології та психодіагностики

 

33

3

Дошкільна освіта

Етнопсихологія

доц. Бучко В.Б.

 

34

4

Психологія, Практична психологія

Виробнича практика

доц. Артемова О.І., факультетський керівник

35

5

Психологія

Теоретико-методологічні проблеми психології

доц. Павелків В.Р.

 

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ) ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ 6.030102 «ПСИХОЛОГІЯ» ТА 6.030103 «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

РОЗКЛАД ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР" ЗА НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ 6.030102 "ПСИХОЛОГІЯ" ТА 6.030103 "ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ" ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

РОЗКЛАД ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР" ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.030102 "ПСИХОЛОГІЯ" ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.