шаблоны joomla образование

Робочі програми 

за освітньо-професійною програмою "Психологія"

спеціальності 053 "Психологія" 

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

№ з п Найменування навчальної дисципліни РП
(формат PDF)
НМК
(формат PDF)
1  Організаційна психологія
2  Теоретико-методологічні проблеми психології  
3  Психологія інтернетзалежності
4  Психосоматика  
5  Арттерапія  
6  Сімейне консультування  
7  Підсумкова атестація   
8  Асистентська практика  
9  Переддипломна практика  
статьи о собаках